Det sker i Bedsted

Bedsteds lokalhistorie

Historiske hæfter

Hæfte 30, side 1239-1276

Hæfte 31, Side 1277-1317

Henning Haugaards forord til det første hæfte i 1980


Lokalhistorie har nu i hen ved en halv snes år optaget mig meget. Interessen for dette emne fik jeg i min seminarietid i Tønder, hvor jeg i forbindelse med min uddannelse udarbejdede en rapport om min hjemegn, geografisk og kulturhistorisk belyst. Jeg fik så stor interesse for det, at tanken, om en gang i fremtiden at kunne udgive en bog om Bedsted sogn, strejfede mig.

Kommunalreformen af 1970 har også været en medvirkende årsag hertil, i det jeg den gang mente, at de små landsbysamfund derved ville blive ladt i stikken. Jeg følte derfor trang til at måtte gøre noget!

Jeg valgte at gå bagud i tiden, og ad den vej forsøge at finde ud af, hvordan forholdene tidligere var i vort sogn. Desuden vil alle sikkert give mig ret i, at der i de sidste generationer er sket så mangt og meget i sognet, at det kan være svært at forestille sig det uden asfalterede veje, centralskole, plejehjem med mere.

Forholdene i "de gode gamle dage" var naturligvis ikke bare idyl, men historierne om dem, synes jeg er værd at bevare for eftertiden. Jeg kan derfor ikke længere nære mig for at måtte meddelagtiggøre de oplysninger, jeg har samlet, for andre, der ligesom jeg måtte have den samme interesse for dem.

I stedet for at vente evt. 10 eller 20 år på en bog om dette, vælger jeg at starte nu. Min hensigt er derfor med jævne mellemrum, at udgive et ca. 50 sider stort hefte med lokalhistorisk stof om Bedsted sogn i formatet A4, forsynet med 4 huller, således, at de enkelte numre kan samles til en helhed i et ringbind, eventuelt. Jeg vil derfor tilstræbe at gøre hvert enkelt hefte så varieret som muligt, dels med egne udarbejdede artikler, dels med andet tilgængeligt stof, hvori sognets historie træder frem, og dels stof fra læserne selv.

- Derfor her en opfordring: Kom selv med små bidrag til dette "lokalhistoriske tidsskrift", langt eller kort, gammelt eller nyt, hvad enten det drejer sig om begivenheder, anekdoter, noget selvoplevet, eller noget man måske har liggende hengemt i en skuffe. De eneste krav er blot, at det har almen historisk interesse og at det på en eller anden måde har tilknytning til Bedsted sogn.

Som selvbestaltet redaktør og udgiver af "Brudstykker af Bedsted sogns historie" vil jeg ved denne lejlighed rette en tak til alle, der i de forløbne år har hjulpet mig med billeder og oplysninger, som gjorde det muligt for mig at starte udgivelsen.


Kolding den 1. dec. 1980.

Henning Haugaard.

Hæfte 32, side 1318-1356

Hæfte 33, side 1357-1408

Hæfte 34, side 1409-1452

Hæfte 1, side 1-30

Hæfte 2, side 31-60

Hæfte 3, side 61-90

Hæfte 4. side 91-120

Hæfte 5, side 121-152

Hæfte 6 side 153-184 -

Hæfte 7, side 185-216

Hæfte 8, side 217-248

Hæfte 9, side 249-280

Hæfte 10, side 281-326

Hæfte 11, side 327-358


Hæfte 12, side 359-404

Hæfte 13, side 405-440

Hæfte 14, side 441-476

Hæfte 15, side 477-510

Hæfte 16, side 511-548

Hæfte 17, side 549-598

Hæfte 18, side 599-646

Hæfte 19, side 647-694

Hæfte 20, side 695-734

Hæfte 21, side 735-784

Hæfte 22, side 785-842

Indholdsfortegnelse

Hæfte 23, side 843-900

Hæfte 24, side 901-956

Hæfte 25, side 957-1012

Hæfte 26, side 1013-1074

Hæfte 27, side 1075-1130

Hæfte 28, side 1131-1184

Hæfte 29, side 1185-1238

Hæfte 35, side 1453-1498

Tillæg 6, side 1-32

Tillæg 10A, side 33-70

Tillæg 10B, side 71-102

Tillæg 11, side 103-138

Tillæg 13, side 139-166

Tillæg 15, side 167-200

Tillæg 20A, side 201-260

Tillæg 20B, side 261-306

Tillæg 26, side 307-332

Tillæg 33, side 409-464

Hæfte 36, side 1499-1548